Friday, April 7, 2017

Mendung di Sore Hari

Pergerakan awan begitu cepat.

Pandangan yang lapang melihat bagaimana bentuk awan hitam bergerak sore ini sebelum hujan deras turun.

Solo, 7-4-2017 / 8-6-2016
Fadjar Setyanto