Thursday, January 5, 2017

Yang Maha Menghidupkan


Solo, 5-1-2017 / 8-6-2016
Fadjar Setyanto