Monday, January 23, 2017

Yang Maha Memelihara


Solo, 23-1-2017/08-06-2016
Fadjar Setyanto